ruby-on-rails til action-mailer - It costs 2 mins to read

Xuất phát từ nhu cầu của mình là phải ngồi mần một Email Template cho tác vụ gửi Newsletter của dự án đang làm nên phải thay đổi và kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, không thể cứ mỗi lần thay đổi một chút là lại phải gửi Email đi, vừa mất thời gian (Gửi Mail qua SMTP Server xong lại phải mở hộp mail để check, và cũng không chắc là mail đến nhanh như mong đợi không) và tốn kém chi phí (nếu bạn sử dụng các dịch vụ Email Delivery như SendgridMailchimp…). Thử Google trên mạng thì có 2 giải pháp là dùng Mail Catcher để bắt hết tất cả Mail gửi đi trong môi trường Development và nhét về lại một chỗ - http://mailcatcher.me/. Cách thứ hai, đơn giản hơn nữa là Rails có hỗ trợ Action Mailer Previews giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng để xem trước Email của bạn bằng trình duyệt Web.

Ở đây, tôi giả định bạn đã có một class UserMailer với method new_user():

app/mailers/user_mailer.rb

class UserMailer < ActionMailer::Base
 default from: "from@example.com"

 def new_user(user)
  @user = user
  mail to: user.email, subject: "Hello!"
 end
end

và một Email Template tương ứng với Method đó tại:

app/views/user_mailer/new_user.html.erb

<h1>Hello <%= @user.first_name %>!</h1>

<p>
 Welcome to my website!
</p>

Để Preview Mail này trên trình duyệt Web, ta tiến hành các bước sau:

Tạo File test/mailers/previews/user_mailer_preview.rb với nội dung:

class UserMailerPreview < ActionMailer::Preview

 def new_user
  user = User.first
  UserMailer.new_user(user)
 end

end

Khởi động lại Server bằng rails server và truy cập http://localhost:3000/rails/mailers/user_mailer/new_user để xem kết quả.

Nếu bạn không muốn Class UserMailerPreview phải đặt trong thư mục test/mailers/previews/ (Trường hợp Dự án dùng rspec nên không có thư mục test chẳng hạn) thì bạn có thể đặt lại Path trong config/environments/development.rb

config.action_mailer.preview_path = "#{Rails.root}/app/mailers/previews"
Bonus Tip

#1 - Để sử dụng Views Helpers trong Email Template, bạn thêm dòng sau vào trong class UserMailer:

add_template_helper(TimelineHelper)

#2 - Sử dụng chung một Layout cho nhiều loại Mail.

Thêm dòng sau vào trong các class ActionMailer mà bạn sử dụng:

layout 'mail_layout'

(với mail_layout là tên File dùng làm Layout đặt trong thư mục app/views/layouts/)

Nếu có sử dụng Devise thì thêm dòng sau vào config/application.rb để sử dụng chung Layout cho các Mail gửi từ Devise:

config.to_prepare do
 Devise::Mailer.layout "mail_layout"
end

Bài viết trong loạt bài Today I Learned, ghi nhanh và tổng hợp các kiến thức, tips mới mà tôi học được trong ngày.