web-developer today-i-learned security - It costs 5 mins to read

Biết để phòng và chống.

I. Tổng quan

Thống kê

Các nguy cơ đối với ứng dụng web
Các lỗi an toàn thông tin thường gặp
Một số công cụ phổ biến dùng hỗ trợ phát hiện lỗi an toàn thông tin (ATTT)

II. Giới thiệu một số lỗi ATTT

1. CSRF (Cross-Site Request Forgery)

CSRF

2. Kiểm soát file upload lên hệ thống
3. Path Traversal – Download file
4. Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

Encrypt Encrypt

5. Phân quyền

Get List Users User Details

6. Sử dụng captcha an toàn
7. User enumeration

III. Kết Luận

Có rất nhiều lỗ hổng và các kỹ thuật tấn công trong quá trình lập trình và phát triển một website đòi hỏi developer cần phải nắm chắc kiến thức lập trình cũng như có khả năng điều khiển tốt mã nguồn của mình.

Trên đây, tôi nêu ra một số kỹ thuật tấn công cơ bản và cách fix nó. Bên cạnh đó, developer cần:

Tiếp tục nghiên cứu những nguy cơ và cách phòng chống cho các nguy cơ đó. Tìm hiểu thêm về các công cụ kiểm tra lỗi bảo mật đang được phát triển hiện nay và học cách ứng dụng chúng vào trong thực tiễn công việc của mình.

Nguồn bài viết: https://viblo.asia/nguyen.thi.hong.nhung/posts/7ymwGXLYG4p1