hoc-tieng-anh - It costs 1 mins to read

Bài này mình thấy hay và hữu ích vì trong lập trình, các ký tự đặc biệt xuất hiện rất nhiều… Nếu bạn đọc tài liệu bằng tiếng Anh, việc biết các ký tự đặc biết này được viết như thế nào trong tiếng Anh là đều rất cần thiết.

@ đọc như “at” trong tiếng Anh

# = number, hash (British English), pound (American English)

$ = dollar

£ = pound (British English)

% = percent

^ = caret (dùng để đánh dấu chỗ phải thêm chữ còn sót)

& = ampersand ( mình vẫn thường nghe mọi người đọc kí hiệu này là ‘and’ đấy :mrgreen: )

* = asterisk (ký hiệu này xuất hiện trên bàn phím điện thoại còn được đọc là Star )

~ = tilde (dùng trong từ điển, để thay cho từ đầu mục trong 1 số phần của 1 mục t / dùng trên chữ n trong tiếng Tây Ban Nha)

! = exclamation mark

() = parentheses

– = hyphen (dấu nối trong từ ghép)

_ = underscore, understroke (dấu gạch dưới từ, ngữ dùng để nhấn mạnh)

+ = plus sign

– = minus sign

× = multiplication sign

÷ = division sign

= = equals

[] = square brackets

{} = curly brackets (ký hiệu này có vẻ ko phổ biến lắm)

<> = angle brackets

= backslash (dấu gạch chéo ngược, sử dụng chủ yếu trong toán học và lập trình)

/ = slash, solidus (dấu sổ, trong miền Nam còn gọi là sẹc, sử dụng nhiều trogn đời sống hàng ngày, ký hiệu địa chỉ nhà, tính toán, lập trinh…)

¶ = paragraph mark, pilcrow sign (dấu này mình chỉ thấy sử dụng trong MS-WORD, còn ngoài ra chưa hề thấy ở đâu cả)

§ = section sign (sử dụng trong văn chương, sách báo. Chia thành các mục, chương, đoạn…)

¥ = Yen sign

¢ = cent sign

º = degree symbol, ordinal indicator

‘ = apostrophe, prime(dấu móc lưng, dấu phết… dùng trong toán học)

colon = :

, = comma

… = ellipses

. = full stop/period/dot

? = question mark

“”= quotation marks(AE), inverted comma(BE) (dấu ngoặc kép, dấu nháy)

; = semicolon

™ = trademark

© = copyright sign

® = registered

– = dash (gạch đầu dòng)