linux today-i-learned - It costs 1 mins to read

Zsh và Terminator mang lại cho mình rất nhiều sự tiện lợi trong các công việc cần đến Terminal - đặc biệt mình thích khả năng split màn hình thành nhiều Group đồng thời có thể chia tab của Terminator.

Vì vậy, sau khi cài đặt Ubuntu/LinuxMint và có làm việc nhiều với terminal (developer, sysadmin…) thì bạn nên thay chúng bằng Zsh và Terminator.

Screenshot

Cài đặt Zsh
sudo apt-get install zsh
# Make sure it installed by running
zsh --version
# Make it your default shell
chsh -s $(which zsh)
Cài đặt Oh-My-Zsh
sh -c "$(wget https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"
Cuối cùng là cài Terminator
sudo add-apt-repository ppa:gnome-terminator
sudo apt-get update
sudo apt-get install terminator
# Start terminator
terminator

Bây giờ chúng ta có thể khởi động Terminator và dùng thử, với terminator chúng ta có thể split 1 cửa sổ ra thành nhiều terminal khác nhau để tiện dụng cho việc sử dụng. Chỉnh được các phím tắt, như mình thường chỉnh Ctrl + C cho Copy, Ctrl + V cho Paste cho giống với iTerm2 trên MacOS.

Để tiện dụng hơn nữa các bạn có thể chỉnh phím tắt trong hệ thống để khi nhấn Ctrl + Alt + T có thể bật một cửa sổ Terminator mới cho tiện.

Nguồn bài viết - Cài xong Linux Mint/Ubuntu rồi thì làm gì tiếp

Bonus: Một trong những kỹ thuật hay dùng nhất với Dev khi thao tác trên Terminal là đặt alias cho các command mình thường xuyên sử dụng. Trong Zsh, Alias được đặt trong file .zshrc (tương tư .bashrc)