github ghost-tag - It costs 1 mins to read

Đã lâu không có thời gian chăm chút đến Blog do quỹ thời gian đã dành phần lớn cho UBrand và giải quyết một số vấn đề cá nhân. Nhận thấy, tuy mình đã hoàn thành việc Refactor và nâng cấp Front-End của Project nhưng xét thấy sắp tới vẫn còn nhiều features lớn để làm vì năm 2016 sẽ là một năm cực kỳ quan trọng, đây là một năm “to be or not to be” và cũng không có nhiều thời gian dành cho Blog cũng như vọc vạch cái VPS đang xài ở Ramnode nữa nên quyết định cancel account ở Ramnode, dời Blog về một Host free mà nhanh, ổn định. Và Github Pages quả là một sự lựa chọn xứng đáng.

Tuy nhiên, có một trở ngại là Github Pages chỉ hỗ trợ Jekyll và các Blog Framework dạng Static Pages, còn Ghost thì chạy trên nền Node.js. Sau một hồi đi tìm tòi trên Google thì phát hiện Buster, viết bằng Python là một tools generate static pages từ Ghost, super simple and awesome. Vậy là vấn đề đã được giải quyết, chiến tiếp thôi.

Cài đặt Buster:

pip install buster

Chuyển đến thư mục chứa Source của Ghost ở localhost và chạy lệnh Setup (Paste Link Repository của Github)

buster setup

Start Ghost ở Localhost

npm start

Viết bài trên Localhost bằng Editor của Ghost như bình thường, Sau đó dùng Buster để generate ra static page

buster generate --domain=http://127.0.0.1:2368

Chuyển đến thư mục static (Đây là thư mục chứa các trang static được generate từ buster) và push changes trong thư mục static này lên Github. It’s done!

Chúc mọi người năm mới với nhiều thắng lợi vẻ vang.

Ngày 29 tháng củ mật. ^^