doc-sach - It costs 1 mins to read

tl;dr

Các loại sách được nhắc đến ở đây là Sách Self-help, sách về kỹ năng, chuyên môn chứ không nói về Báo / tạp chí, truyện tranh, tiểu thuyết văn học, truyện ngắn nhé.

3 bước chuẩn bị

Đọc sách hiệu quả thì nên tập trung 40-45 phút liên tục, sau đó cần nghỉ ngơi khoảng 10 phút trước khi quay trở lại đọc tiếp.

4 bước đọc sách

Lưu ý rằng ta không nhất thiết phải đọc hết một quyển sách…