kinh-nghiem-lap-trinh front-end back-end web-developer - It costs 1 min to read

INFOGRAPHIC

Đọc thêm bài viết - Những kỹ năng mà Lập trình viên Front-End cần có

Bonus thêm một Infographic phân biệt Web Developer & Web Designer

Web Designer vs Web Developer