cam-xuc - It costs 2 mins to read

Tuần này có gì mới

Kết lại, xin trích một câu hỏi trong Sách mà mình vừa đọc, có thời gian, mình sẽ tìm câu trả lời cho nó.

Cách tính toán “Cái được, cái mất” trong cuộc đời – Sách Khuyến Học – Fukuzawa Yukichi

Chưa vắt sạch mũi kiến thức địa lý, lịch sử, viết lá thư cũng không ra hồn, đã vội đọc sách cao xa, chỉ được vài trang là chán rồi lại chay sang cuốn sách khác. Con người đã phó mặc cuộc đời theo dòng chảy thời thế, sống trôi sống nổi.


TỪ KHI SINH RA ĐẾN NAY ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? TỪ NAY VỀ SAU SẼ PHẢI TIẾP TỤC RA SAO?