hoc-tieng-anh tu-hoc ghi-nhanh ted - It costs 2 mins to read

Đây là một Video trên TED đã được vietsub bởi nhóm TEDVN: Chris Lonsdale - Học ngoại ngữ trong 6 tháng, và bài viết này nhằm tóm tắt nội dung của Video đó (cho chính mình)

The 2 Things that Really Don’t Matter

5 Principles of Rapid Language Acquisition

Principle #1:

Focus on Language content that is relevant to you (Hãy làm cho việc học ngoại ngữ trở thành một việc có ý nghĩa then chốt, có tầm quan trọng cao nhất liên quan đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn).

Principle #2:

Use your new language as a tool to communicate … From Day I (As a kid does).

Principle #3

Physiological Training - When you first Understand the Message, you will unconsciously acquire the Language!!

Language learning is not about knowledge.

Principle #4

Talking takes muscles, When your face hurts, you are doing it RIGHT.

Principle #5

Psycho-physiological State Matters. (Nếu bạn buồn, giận, lo lắng, sợ hãi, bạn sẽ không học được. Nếu bạn vui vẻ, thư giãn, tò mò, có trạng thái não Alpha, Bạn sẽ học được rất nhanh chóng.) - Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo.

7 Actions for Rapid Language Acquisition

Action #1 Listen A LOT! (bất chấp bạn có hiểu hay không).

Action #2 Focus on getting the meaning FIRST (before the words) Hiểu thông qua ngôn ngữ cơ thể.

Action #3 Start Mixing!

Action #4 Focus on the Core 3000 Words Gives 98% “Coverage”

Week 1 - The Tool Box

Action #5 Get a Language Parent.

Language Parent Rules

Action #6 Copy the Face

Action #7 “Direct connect” to Mental Images (Sai lầm chung khi học Second Language là mọi người hãy học từ mới bằng cách liên hệ nó với từ cùng nghĩa của nó trong tiếng mẹ đẻ) Liên kết bằng hình ảnh, cảm giác để đi vào tiềm thức, đó mới là cách học bền vững.


Bài liên quan:

Học mọi thứ chỉ trong 20 giờ