hoc-tieng-anh - It costs 2 mins to read

Những bài học rút ra từ quyển “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh” - phỏng theo phương pháp học tiếng Anh của người Do Thái - Smartcom Training Center.

4 nguyên tắc thiết yếu phải tuân thủ khi học theo cách Do Thái

13 bí mật để rèn luyện một trí nhớ ngoại ngữ vừa nhanh vừa sâu

 1. Trí nhớ tốt bắt nguồn từ mục tiêu rõ ràng.
 2. Trí nhớ xuất sắc hoàn toàn là do rèn luyện. Bất cứ ai cũng đều có thể rèn luyện trí nhớ ngôn ngữ xuất sắc.
 3. Nhớ sâu từ vựng là do lặp lại trong nhiều bối cảnh.
 4. Giao tiếp tích cực với bản thân là thuốc bổ cho trí tuệ.
 5. Cảm xúc mạnh giúp nhớ sâu, nhớ lâu.
 6. Cam kết làm đến cùng mới là người xuất sắc.
 7. Tập trung để đột phá.
 8. Học cùng bạn bè để nhân đôi sức mạnh.
 9. Hình mẫu tiếp thêm năng lượng cho trí tuệ.
 10. Dám sai nhiều để nhanh đúng.
 11. Thi thố thường xuyên để phá vỡ giới hạn của chính mình.
 12. Xuất chúng là vượt ra khỏi đám đông.
 13. Dạy lại người khác khiến trí tuệ càng thêm xuất sắc.

Ba cam kết cần phải thực hiện

 1. Bạn phải cam kết học tập đến cùng các bí mật một cách nghiêm túc.
 2. Bạn phải tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn được đưa ra trong phương pháp của chúng tôi.
 3. Bạn nhất thiết phải coi việc học tiếng Anh là việc quan trọng và thường trực nhất trong suy nghĩ hàng ngày của bạn cho đến khi bạn làm chủ được tiếng Anh.

Mỗi bí mật là một chương trong sách, mỗi chương ngoài làm rõ thêm về bí mật, còn đi kèm với một trong 13 chủ đề thường thấy trong đề thi TOEIC. Nếu bạn có điều kiện và quan tâm thì có thể tìm và mua sách nhé. Blog này sẽ lần lượt đăng hết các tóm tắt của 13 bí mật trong thời gian tới.