kinh-nghiem-lap-trinh - It costs 1 mins to read

Markdown? Bạn đã nghe qua chưa?

Trong quá trình tự học Ruby, đụng đến phần Template, Ruby Developers có rất nhiều lựa chọn: ERB (Plain HTML), HAML, Slim, Liquid, Sass, Scss, LessCSS, CoffeeScript… Trong đó: ERB, HAML, Slim cho kết quả là HTML.

ERB sử dụng Syntax y chang HTML, trừ việc nó cho phép mình thêm biến, gọi methods, sử dụng Loop và câu điều kiện trong đó.

HAML được nhiều người trong cộng đồng Ruby Developers ưa chuộng, bởi nó giúp đơn giản hóa code HTML và giúp Trang Template của bạn nhìn gọn gàng hơn, đẹp hơn.

HAML

Slim cũng vậy, nó mới hơn HAML và được cho là chạy nhanh hơn HAML gấp 8 lần. Điểm chung của HAML và Slim là kết quả cuối cùng vẫn được compile thành HTML và điểm khác biệt là tụi nó đều sử dụng cú pháp của riêng mình. Có quá nhiều thứ để nhớ nhỉ? Riêng tôi, cơ duyên đưa tôi đến với Slim trước, tôi quen thuộc với Slim hơn, và nếu cho tôi được lựa chọn, tôi thích dùng Slim cho dự án của Tôi. Nhưng mà, trước sau gì, bạn cũng phải tìm hiểu về HAML khi muốn đọc Code của người khác viết.

Mình vẫn nhập nhằng giữa hai khái niệm: Template Engine và Markup Language. Bởi HAML, Slim, Markdown đều sử dụng Syntax riêng của nó và đều convert về HTML. nhưng Markdown là một Markup Language và Template Engine của Markdown cho Ruby là Redcarpet, Kramdown, Maruku (Obsolete, thay thế bởi Kramdown)… Có chăng Markup Language sẽ là language-independent chăng?

Và … Markdown, lại thêm một thứ Developer nên học cú pháp và nhớ.

Markdown


Đính kèm trong bài là Markdown Cheat Sheet, bạn có thấy Markdown dễ dùng dễ nhớ không?

Xem thêm tại đây