kinh-nghiem-lap-trinh side-project - It costs 3 mins to read

Side Project

Lý do tại sao Bạn cần làm Side Project

Việc gì tạo nên một Ý tưởng tốt cho Side Project

Đơn giản – Ý tưởng lớn thường dẫn đến sự chần chừ, nên bắt đầu với những ý tưởng đơn giản hơn, mà bạn nghĩ là mình có thể làm được trong vài ngày.

Cụ thể và thiết thực – không cần phải là một ứng dụng đồ sộ, ra đời nhằm tạo nên một cuộc cách mạng. Side Project tốt có thể chỉ giúp giải quyết một công việc cụ thể cho một nhóm đối tượng xác định. (Tóm lại, là làm cái gì đó hẹp thôi cũng ổn, không sao cả.)

Đặc biệt, độc đáo

Tìm đâu ra Thời gian để làm Side Project

Tôi nên bắt đầu như thế nào

Một số bài viết có thể đọc thêm:

Không lập trình khi rãnh rỗi có biến bạn thành developer tồi

If you don’t have pet projects, I don’t think I want you