doc-sach - It costs 2 mins to read

-“Thế giới thật rộng lớn và cuộc sống là một đại dương diệu kỳ đầy biến hóa. Nó luôn trao tặng ta những niềm hạnh phúc và cả những nỗi đau đớn mà ta không thể ngờ.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

Bài viết được gửi đến từ một người có ý nghĩa đặc biệt.