bai-hoc-cuoc-song - It costs 1 mins to read

How-to-prioritize-to-do-list-Eisenhower-Matrix

Khi đọc trong quyển “Tăng Tốc Đến Thành Công” của Anh Lâm Minh Chánh, thấy tâm đắc nhất là đoạn này, vì nó liên quan đến Productivity và mình nghĩ là có thể áp dụng ngay.

Tạm gọi việc quan trọng, cấp thiết là Priority 1, Quan trọng nhưng không cấp thiết là Priority 2, Cấp thiết nhưng không quan trọng là Priority 3, Không cấp thiết – Không quan trọng là Priority 4.
Để trở thành một người có thói quen thành công, chúng ta cần phải làm được càng nhiều việc ở Priority 2 càng tốt, đa phần mọi người đều cố gắng trì hoãn nó đến khi nó trở thành Priority 1, như vậy thì nghìn lần không nên, vạn lần không nên. Chúng ta cần dành 80% thời gian của mình cho Priority 2, phải làm sao hạn chế càng ít việc ở Priority càng tốt. Priority 3 – Nếu nhờ được người khác làm thì hãy chuyển giao cho họ. Priority 4 – Đừng phí phạm thời gian vào đây, nếu không cần phải làm thì đừng làm nữa.