wordpress side-project - It costs 1 mins to read

WP Emo-ello Plugin 0.0.3

Plugin WordPress đầu tiên mình viết (Nói là viết thì hơi quá, cú pháp PHP mình không rành lắm – do bỏ PHP đã lâu, mình chỉ tham khảo, cắt ghép từ các Plugins có sẵn khác là Font Awesome, Font Emoticons, Better Font Awesome)

– Plugin này dùng để chèn Biểu tượng cười của Fontello.com vào bài viết (hoặc comments) bằng cách chọn trong TinyMCE hoặc dùng shortcode hoặc tự động dò các biểu tượng cười của WordPress Smilies và thay chúng bằng biểu tượng tương ứng trong Fontello.com (Dùng Font thay cho Images giúp Người dùng dễ dàng tùy chỉnh kích thước và màu sắc).

Plugins hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế:

– Nhược điểm của Font Emoticons là muốn replace smilies chính xác thì phải có khoảng trắng trước và sau kí hiệu của Emoticons – Trình Visual của TinyMCE hay bản thân WordPress hình như tự clear khoảng trắng thừa.

Mình sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải thiện Plugin theo hướng khắc phục những hạn chế trên.

1