scrum agile - It costs 6 mins to read

Note nhanh khi đọc quyển Scrum Primer, bản tiếng Việt của Học viện Agile.

Khung phát triển Scrum gồm các nhóm liên chức năng phát triển các sản phẩm hoặc dự án theo hình thức lặp, phản hồi, tăng trưởng.

Các thành phần của Scrum

Các vai trò trong Scrum

Product Backlog

Định nghĩa hoàn thành

What is Definition of Done


Tạm kết phần đầu tiên của Scrum Primer (Sách vỡ lòng về Scrum - Học viện Agile Việt Nam). Tản mạn một chút về lý do đến tận bây giờ mới đọc và tìm hiểu về Scrum (rồi Agile), mình làm trong một startup với một team rất trẻ và non kinh nghiệm nhưng lại phải vừa học vừa ứng dụng Scrum vào việc điều hành và phát triển sản phẩm. Vì vậy, khó tránh khỏi thất bại khi apply scrum vào dự án. Trước giờ thì Team đã khoán hết cho Product Owner việc tìm hiểu và áp dụng Scrum nhưng hiện tại qua việc đọc phần mở đầu của quyển Scrum Primer này, mình đã ngộ ra rằng các Principle này toàn bộ Team đều nên nắm và cần thiết phải có một người grow lên thành Scrum Master để “phò tá” Product Owner và giúp đỡ Team học hỏi và phát triển. Với mục tiêu nghề nghiệp ban đầu mà mình định hướng, mình muốn trở thành Senior Developer rồi Technical Lead nhưng những chức danh này hầu như chỉ còn trên danh nghĩa và chỉ mang tính chất hỗ trợ trong phương phát phát triển phần mềm linh hoạt như Agile, Vì vậy, Scrum Master và sau đó là Product Owner có thể là sự lựa chọn đáng cân nhắc.