doc-sach - It costs 1 mins to read

Đặt mua quyển này từ Tiki tuần trước và đã đọc qua hết trong 1 tuần. Định nghĩa, khái niệm, ví dụ đơn giản, dễ hiểu – Không khô khan như các quyển giáo trình về Tài chính khác (Mặc dù về bản chất, Tài chính 101 vẫn là giáo trình)

Mục đích đọc quyển sách này của mình là nhằm tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về tài chính (để đặt mục tiêu dài hạn nhằm tiến tới Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự tự do về Tài chính – Một trong các tiêu chí của Thành công – Hạnh Phúc bền vững)

TÀI CHÍNH 101 – PHAN TRẦN TRUNG DŨNG

Nội dung Sách cung cấp  các khái niệm cơ bản về Tài chính

– Thị trường Tài chính

– Trung Gian Tài Chính (Ngân hàng, Bảo Hiểm, Các Trung Gian Tài Chính – Công Ty chứng khoán)

– Ngân Sách Nhà Nước, Thuế

– Tài chính doanh nghiệp (Cách đọc một báo cáo tài chính)

– Lãi suất

– Giá trị thời gian của Dòng tiền

Các chương đầu tiên có nhiều công thức tính toán và mình đã lướt qua những công thức đó.

Thế giới tài chính phức tạp, rộng lớn, và không dễ để bước chân vào đó, tuy nhiên, những bước chân đầu tiên vững chắc sẽ giúp chặng đường còn lại dễ dàng hơn.

Tự do tài chính (Financial Independence hoặc Financial Peace) mô tả tình trạng của một người có đủ nguồn lực mà không cần phải làm việc để nuôi sống bản thân. Hiểu một cách đơn giản hơn, một người đạt được tình trạng tự do về tài chính khi tài sản của anh ta đem lại các khoản thu nhập thường kỳ lớn hơn chi phí trong kỳ đó.