uiux - It costs 1 mins to read

Dành cho các bạn quan tâm đến mảng UX hoặc có định hướng trở thành một UX Designer trong tương lai thì đây là 10 quyển sách mà theo các chuyên gia trong làng, là nên đọc:

Ngoài 10 quyển sách trên, bạn có thể truy cập link http://uxmastery.com/resources/books để tìm hiểu thêm về nhiều sách hơn nữa, được phân theo từng thể loại cụ thể (Ví dụ Usability, Mobile, Interaction Design, Visual Design, Web Analytics)

Với các bạn chưa biết các công việc chính của UX Designer là gì, thì mình xin giới thiệu qua: