y-tuong - It costs 3 mins to read

Thời đại hiện nay, với sự phổ biến của SmartPhone, Không khó xuất hiện trường hợp một Gia đình mà tất cả các thành viên đều có sử dụng Smartphone (Đặc biệt là các gia đình trẻ, hoặc chí ít là đôi vợ chồng trẻ)

Ý tưởng là miễn phí, là rất rẻ, quan trọng là hành động để biến ý tưởng thành hiện thực